1.
Είσοδος στην πλατφόρμα μαθητών Αρσακείου.
2.
Αίτηση για εγγραφή νέου μαθητή (που δεν φοιτά στο Αρσάκειο).