Διαδικασία εισαγωγής νέων μαθητών/μαθητριών στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία

(Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων)

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

 

Η επιλογή νέων μαθητών στα Αρσάκεια Σχολεία γίνεται, εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.


Για παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης
Το σχολικό έτος  2019-2020 θα φοιτήσουν:
α. Προνήπια που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015
β. Νήπια που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014


Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις εγγραφές έχει ως εξής:
 
1. Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος εγγραφής
 

2. Ορίζεται παιδαγωγική συνάντηση του μαθητή/μαθήτριας με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (
e-mail) θα αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Ειδικά για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκεί
oυ θα ζητηθεί από τους γονείς να στείλουν τον έλεγχο του παιδιού τους.

3. Οι γονείς ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της παιδαγωγικής συνάντησης.

4. Ολοκληρώνεται η διαδικασία της εγγραφής (α) με την κατάθεση προκαταβολής και (β) την έλευση του κηδεμόνα στην αρμόδια υπηρεσία των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για τη δήλωση των ατομικών στοιχείων του μαθητή.

Σημείωση

Σε περίπτωση που οι γονείς ενδιαφέρονται για ενημέρωση/ξενάγηση στον χώρο του Σχολείου, παρακαλούνται να το σημειώσουν στο τελευταίο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει τίτλο «Παρατηρήσεις».
Ειδικά για τα σχολεία Ψυχικού και Εκάλης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 6755555 (εσωτερικό 119 για νηπιαγωγεία και δημοτικά και εσωτερικό 120 για γυμνάσια και λύκεια).

 


Τηλ.Υποστήριξη: 210-6755555, εσωτ.: 110-111. e-mail: didaktra@arsakeio.gr

Copyright © 2018 Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Έτος ιδρύσεως 1836) Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Powered by IT Force