1. Το παιδί μου ήδη φοιτά στο Αρσάκειο και θέλω να κάνω εγγραφή για τη νέα σχολική χρονιά.

2. Θέλω να αλλάξω ή να συμπληρώσω στοιχεία (γονέα, μαθητή, συναινέσεις).

3. Θέλω να κάνω αίτηση για εγγραφή νέου μαθητή (που δεν φοιτά ήδη στο Αρσάκειο).