1. Θέλω να κάνω δήλωση εγγραφής για την νέα σχολική χρονιά (Αφορά νέους μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά ή παλαιούς μαθητές που ήδη φοιτούν στο Αρσάκειο και θέλουν να κάνουν επανεγγραφή).
2. Έχω κάνει την δήλωση εγγραφής και θέλω να αλλάξω ή να συμπληρώσω στοιχεία (γονέα, μαθητή, συναινέσεις) ή να ενημερωθώ για τα οικονομικά μου στοιχεία.
3. Θέλω να κάνω αίτηση για εγγραφή νέου μαθητή (που δεν φοιτά ήδη στο Αρσάκειο).