ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

1.       Γράφουμε στη Γραμμή Διευθύνσεων του Browser που χρησιμοποιούμε για την περιήγηση μας στο Internet  

την εξής διεύθυνση:  https://portal.arsakeio.gr  και πατάμε «ENTER».

2.       Εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα όπου επιλέγουμε την διαδικασία που θέλουμε να ακολουθήσουμε πατώντας στο κουμπί «Επιλογή».

 


 

3.       Στην επόμενη σελίδα και για τις περιπτώσεις  1 και 2 συμπληρώνουμε τον Αριθμό Μητρώου του παιδιού μας και τον Κωδικό  και πατάμε «ΕΙΣΟΔΟΣ».

 

Στην περίπτωση που ο γονέας έχει χάσει τον κωδικό του  (αφορά σε μαθητές που ήδη φοιτούν)  ή στην περίπτωση που ο γονέας θέλει να πάρει για πρώτη φορά τον κωδικό του (αφορά σε νέες εγγραφές μαθητών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στα σχολεία μας την επόμενη σχολική χρονιά), μπορεί να τον ανακτήσει πατώντας στη συντόμευση  «Για υπενθύμιση κωδικού: Πατήστε εδώ».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η διαδικασία πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ  και από το πατέρα και από

τη μητέρα  για το κάθε παιδί/παιδιά.

 

4.       Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται το όνομα του παιδιού ή των παιδιών (εάν υπάρχουν περισσότερα).

Επιλέγουμε το (πρώτο) παιδί , πατώντας  στο «ΕΠΙΛΟΓΗ», για να ξεκινήσει η διαδικασία. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα παιδιά, ξεκινάμε και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία στο πρώτο και μετά ξεκινάμε

τη διαδικασία και την ολοκληρώνουμε για κάθε ένα από τα υπόλοιπα.

 

 

5.       Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται τα στοιχεία του παιδιού. Εδώ συμπληρώνουμε τα κενά (όπου υπάρχουν) και πατάμε «ΕΠΟΜΕΝΟ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το πεδίο  «ΗΜ/ΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ»  είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί.

 


 

6.       Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται τα στοιχεία του πατέρα και της μητέρας.

Ανάλογα με το ποιος γονέας έχει συνδεθεί κατά την αρχική είσοδο (πατέρας ή μητέρα), αυτός μπορεί να συμπληρώσει ή να αλλάξει  ΜΟΝΟ τα δικά του στοιχεία και απλώς βλέπει τα στοιχεία του άλλου γονέα. Μόλις τελειώσουμε πατάμε «ΕΠΟΜΕΝΟ».

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν:

                              «Email»

                              «Κινητό Τηλέφωνο»

                              «ΑΦΜ»   και   «ΔΟΥ»

                              «Αριθμός Ταυτότητας»

 

 

7.       Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται οι  «Συναινέσεις». Εδώ ο γονέας πρέπει να επιλέξει το ΝΑΙ  ή το  ΟΧΙ     ανά περίπτωση σε κάθε μία από τις 5 Συναινέσεις.

Μετά επιλέγουμε το  «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» και πατάμε «ΕΠΟΜΕΝΟ».

 

 

8.       Στην τελευταία σελίδα εμφανίζεται η «Σύμβαση Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών».

Ο γονέας, αφού την διαβάσει, πρέπει να επιλέξει το όνομά του που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας    και να πατήσει  «ΥΠΟΒΟΛΗ».

 

 

9.       Αφού ο γονέας πατήσει  «ΥΠΟΒΟΛΗ»,  αυτόματα θα σταλεί email  Επιβεβαίωσης/Οριστικής Υποβολής, στο προσωπικό του email που μας είχε δηλώσει πρωτύτερα.

10.   Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και για λόγους ασφάλειας,  πρέπει ο γονέας σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 10 λεπτών  να βρει αυτό το email που του έχει αποσταλεί  στο γραμματοκιβώτιό του και να πατήσει στη συντόμευση:

«Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης, θα πρέπει αμέσως να επιλέξετε εδώ : Οριστική Υποβολή».

 

Σε αυτό το σημείο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί (για το πρώτο παιδί) και πρέπει να ξεκινήσετε πάλι από την Αρχική Σελίδα για το επόμενο (σε περίπτωση που έχετε περισσότερα του ενός).