1. Το παιδί μου ήδη φοιτά στο Αρσάκειο και θέλω να κάνω εγγραφή για τη νέα σχολική χρονιά.
2. Θέλω να αλλάξω – συμπληρώσω στοιχεία (γονέα, μαθητή, συναινέσεις) ή να ενημερωθώ για τα οικονομικά μου στοιχεία.
3. Θέλω να κάνω αίτηση για εγγραφή νέου μαθητή (που δεν φοιτά ήδη στο Αρσάκειο).